Over Ter Waele

Ter Waele

“Ter Waele” is de naam van ons familiehuis. Het is gebouwd in 1959 in het kustgebied van Nederland nabij Den Haag. Ik woon er nog steeds. In de jaren zestig kozen mijn ouders Ter Waele praefix als stalnaam voor onze paardenfokkerij.

Ons streven was, is en blijft een paard fokken dat goed kan presteren onder het zadel en qua exterieur mee kan komen in de top. De bloedlijnen van onze Arabische volbloeds zijn opgebouwd uit Engelse en Crabbet waarbij we ook moderne hengsten hebben gebruikt uit bewezen lijnen. Op dit moment hebben we een jonge veelbelovende merrie in opfok waarvan de moederlijn vier generaties bij Ter Waele is gefokt. 
In 2019, heb ik mijn laatste Arabische volbloed merrie verkocht. Op de website is onderstaand bericht geplaatst.

In 2019 I sold my last pure bred Arabian mare, bringing to a close more than 35 years of breeding and raising these special horses.
Today, Ter Waele horses can be found in other successfully breeding and Sport Endurance programs around the world.
They will continue to make their mark, and all of us here are Ter Waele will watch and cheer their success.
I personally want to thank all of the owners who believed in our program over the years.
You chose horses that carry bloodlines that were carefully created and remain rare to this day.
It is my sincere wish that you enjoy these horses a much as I have.
Thank you again for the trust you placed in our program, and the Ter Waele horses.

Sinds 2005 zijn we in het bezit van een interessante Holsteinse merrie. Ook hier hanteren wij hetzelfde principe: de paarden moeten afkomstig zijn uit bewezen bloedlijnen, zowel op het gebied van sport als exterieur. Met een merrie afkomstig uit de beroemde Stamm 18 B 1 hopen we dan ook een goede uitgangspositie te hebben. De nakomelingen van deze merrie zijn veelbelovend, o.a. Corette-Ter Waele en Dorette-Ter Waele.

Al onze paarden worden röntgenologisch onderzocht voordat wij ze inzetten in de fokkerij.

Rottweilers maken sinds 1954 onafgebroken deel uit van onze familie en sinds mijn prille jeugd ben ik al bezig met honden en hondensport. Mijn eerste eigen Rottweiler kocht ik op leeftijd van 12 jaar bij de beroemde kennel “Van het Brabantpark” bij mevrouw A. Huijskens. Ik heb het privilege gehad dat mevrouw Huijskens en beroemde Duitse fokkers en keurmeesters hun kennis aan mij hebben willen overdragen.

De kennel bestaat meer dan 37 jaar. In november 1984 is de kennelnaam “Ter Waele” (Praefix) geregistreerd bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. In 1985 is het eerste nest Ter Waele Rottweilers geboren. Naast de fokkerij train ik ook graag met mijn honden. Binnen de Kynologie en de hondensport heb ik een aantal functies vervuld. Bij de NVBH Kringgroep "Tussen Rijn en Gouwe" als secretaris in de periode van december 1995 tot februari 2002.
Bij het Hoofdbestuur van de Nederlandse Rottweiler Club (N.R.C.) als 2e secretaris gedurende de periode van november 1992 tot en met juni 2012.
Sinds 2012 ben ik nog als adviseur aan het Hoofdbestuur van de N.R.C. verbonden. 
 

Ter Waele Utwo

De Ter Waele Rottweiler kennel is een kleine selecte kennel. Binnen onze fokkerij van Rottweilers geldt dat een hond correct gebouwd moet zijn en een correcte beweging, een goed karakter en werklust moet bezitten.

Alle honden in ons fokprogramma hebben een officiële uitslag van de Heupdysplasie & Elleboogdysplasie commissie van de Nederlandse Kennel Club, Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland). Sinds 2004 zijn alle Ter Waele honden in ons fokprogramma ook individueel AKC (American Kennel Club) DNA-gecertificeerd door MMI Genomics (MMIG).

Fokken zien wij als een langdurig proces waarbij je soms generaties vooruit moet denken. Het werk is nooit gedaan. Altijd is er wel iets wat je in een volgende generatie wilt verbeteren.

Ik wens u veel plezier op de Ter Waele website.

Kiene Zandbergen

Laatste nieuwsberichten

Vrienden van Ter Waele

De honden in de Ter Waele kennel krijgen vanaf jongs af aan het kwalitatief hoogwaardige voer van:

Mera Dog

MERADOG EXCLUSIV; vijf sterren voor vier poten


De paarden in de Ter Waele stal worden dagelijks gevoerd met het kwalitatief hoogwaardige voer van Dodson & Horrell. Advies & levering door: 


Working dog

Horse Telex

Wij zijn lid van:

Nederlandse Rottweiler Club Allgemeiner Deutscher Rottweiler Klub Schweizerischer Rottweiler Club Der √Ėsterreichische Rottweilerklub Holsteiner Verband